Home Girişim 2012 Global Girişimcilik Raporu

2012 Global Girişimcilik Raporu

0 517 views
Global Girişimcilik Raporu

Kar amacı gütmeyen bir akademik araştırma konsorsiyumu olan GEM’in amacı ülkelerde girişimcilik faaliyetinin düzeyini belirlemek, girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü belirlemek, ülkeler arasındaki farklılığa neden olan faktörleri tayin etmek ve girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar önermek üzere girişimcilik faaliyeti ile ilgili nitelikli araştırma verileri oluşturmak ve bu verileri geniş kitlelere sunmaktır.

• 2012 yılında 69 ülkeden 198.000 kişi ile yapılan anket sonucu oluşturulan Global  Girişimcilik Raporu’na (GEM) göre, Avrupa’da krizin etkisinin en fazla hissedildiği 2012 yılında Türkiye’nin girişimcilik notu %11.9’dan %12.22’ye yükselmiştir. Bu yükseliş  girişimcilik tablosunun daha dengeli bir hal kazandığını, eğitim seviyesi yüksek kesimlerde de girişimciliğin arttığını göstermektedir.
• GEM 2012 Raporuna göre  ülkemizdeki potansiyel girişimci oranı da; 2006 yılında 2.2 iken, 2012 yılında 7.0’a çıkmıştır. Yine, 2006 yılında 4.0 olan yeni girişimci oranı 6.0’a çıkmıştır. Türkiye’deki Büyüme Odaklı Girişimci oranı da, verimlilik odaklı ekonomilere sahip ülkeler arasında yüksek sıralarda yer almıştır. Türkiye, erken girişimcilik indeksi açısından araştırmaya katılan 30 ekonomi arasında 17. sırada yer almıştır.
• 2012’de ülkemizde ihtiyaç odaklı girişimcilik oranı %31 iken fırsat odaklı girişimcilik %55’e yükselmiştir.
• GEM 2012 Raporuna göre ülkemizde fırsat değerlendirme oranı 2011’de 32.4 iken 2012’de 40’a yükselmiştir. Diğer taraftan nüfusun fırsatları değerlendiren kısmının başarısızlık korkusu puanı 2011’de 22.5 iken 2012’de 30’a çıkmıştır.
• Türkiye’de girişimcilik ve girişimciliğe medyanın ve halkın bakış açısı ve ilgisi hem geçen senelere göre hem de diğer ülkelere oranla bu sene oldukça yükselmiştir.
• GEM 2012 raporuna göre, kuruluş aşamasında olan girişimcilerin, 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusa olan oranı, Türkiye‘de 2006 yılında % 2.2 iken, 2012 yılında bu oran %7.25’e çıkmıştır. Yani, 2012 yılında daha fazla kişi, son bir senedir, yapmayı düşündüğü bir iş için para biriktirmeye başlamak,  yer aramak, ekip oluşturmak, iş planı üzerinde çalışmak gibi hazırlıklar yapmıştır. Bu artışla Türkiye, ekonomilerin ortalaması olan %7.82’ye yaklaşmıştır.
• 3.5 seneden fazla süreden beri girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin, yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bir indeks olan Kurumsallaşmış girişimcilik indeksi, Türkiye’de 2011’de % 7.96 iken, 2012’de % 9’a çıkmıştır.
• GEM 2012 Raporuna göre, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olan Çin, Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelerde 2012 yılında erken girişimcilik faaliyetlerinde azalmalar olmuştur.
• GEM 2012 raporuna göre, uluslararası karşılaştırma yaptığımızda, Brezilya hariç, diğer BRIC ülkelerinde kuruluş aşamasındaki girişimcilik faaliyetlerinde düşüş olmuştur. Çin’de 2011 yılında %11 olan bu oran, %5.45’e düşmüştür.
Kaynak :Endavour Türkiye

SIMILAR ARTICLES

0 827 views

Yorumlarınız bizim için çok değerli.


NO COMMENTS

Leave a Reply