Home Genel Pazarlama iletişimi nedir ?

Pazarlama iletişimi nedir ?

0 18,001 views

Pazarlama iletişimi ürün veya hizmet sahibi olan firmaların ürün ve hizmetlerini alıcılara tanıtma satmak için yaptığı tüm etkileşimi kapsayan bir kavramdır. Günümüzde hızla artan ticaret ortamında oldukça farklılaşan iletişim kanalları arasında etkili iletişim pazarlama açısından son derece önemlidir. Pazarlama iletişimi alıcıların taleplerinin öğrenilmesini bu taleplerin yönlendirilmesini veya başka bir yöne kanalize edilmesi hedeflerini içeren etkileşimlerin tümüdür denilebilir.

Pazarlama iletişimi neleri kapsar?

Pazarlama iletişimi elemanları olarak şunlar sayılabilir. Ürün veya hizmet alıcı satıcı iletişim. Görüldüğü gibi iletişim olmadığı zaman ürünün satılması mümkün olmaz. Bu açıdan etkili bir pazarlama iletişimi ana elemandır. Ürünle ilgili alıcıya bilgi verme alıcıyı ikna etme ve hatırlatma işlemleri de pazarlama iletişiminin temeli sayılır.

Pazarlama iletişimi ürün hakkında bilgi vermekten başlayarak satış sonrası hizmetlere kadar süren bir genişlikte yapılması gereken iletişim faaliyetleridir. Günümüzde alıcılar daha ayrıntılı bilgiler ve hizmet beklemektedir. Bir ürünün sadece reklamını yapmak promosyon dağıtmak ya da satışla bu iletişim tamamlanmış olmamaktadır. Daha komplike iletişim çözümleri gerekmektedir. Ayrıntılı ürün bilgilendirme uygun fiyat belirleme güvenli ve profesyonel dağıtım müşteri devamlılığının sağlanması pazarlama iletişiminin haritasını oluşturur.

Başarılı bir pazarlama iletişimi için doğru ve etkili bir iletişim modeli seçilmeli ve bütün kaynaklar ve imkânlar bu doğrultuda yönetilebilmelidir. Bunun için iletişim kurulacak kitle hakkında araştırmalar yapmak gerekir. Bu kitleyle nasıl iletişime geçileceği belirlenmelidir. İletişimin zamanı belirlenmelidir. Tüm iletişim fırsatları değerlendirilmelidir. Bütün iletişim kaynakları kullanılmalıdır.

Pazarlama iletişimi için almış olduğunuz kararların istenilen sonuçları vermesi gerekir. Bunun için iletişimde varılacak sonuçlar önemlidir. Bu amaçla ürünün özellikleri fonksiyonları tüketiciye tam anlaşılır bir biçimde sunulmalıdır.

Firmanın imajı da pazarlamada son derece önemlidir. Bunun için firmanın tüm birimleri uyum halinde olmalıdır. Kimlik stratejileri imaj stratejilerini genişletmeyi sağlar. İmaj stratejileri ürün marka oluşturma yöneliminde olurken kimlik stratejileri tüketici yönelimlidir.

Pazarlama iletişiminin amaçları nelerdir?

Pazarlama iletişiminin amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür. Başlıca amaç satışı artırmaktır. Ürün ve marka farkındalığı oluşturmak. Firmanın ve ürünün tanınmasını sağlamaktır. Firma ve ürünün imajını geliştirmektir. Alıcı kitlenin tutumlarını ve davranışlarını ürünün satışı yönünde etkilemektir. Firma ve ürün hakkında bilgi vermektir. Hedef kitleyi ürünün kullanımı hakkında gerekli bilgileri vermektir. Tüketicinin güvenini kazanmaktır. Çeşitli hatırlatmalar yapmak ve yeni ürünler sunmaktır.

Ayrıca bir de bütünleşik pazarlama iletişimi vardır. Burada satış merkezli iletişim bırakılarak müşteri merkezli iletişim stratejileri temel alınır. Bu iletişimde teknoloji pazarlamanın her alanında kullanılır. Tüketici ve müşterilere odaklanılır. Farkındalığı değil satın almayı etkilemeyi amaçlar. Bu iletişimde yapılan her olayın ölçülebilir olmasına dikkat edilir. Alıcılarla çift yönlü bir iletişim akışı kurulur. Veri tabanı planlaması ve uygulaması yapılır. Bu planlama dışarıdan içeriye doğrudur.

 

Modern Pazarlama Teknikleri ‘ni oku tıklayarak.

Yorumlarınız bizim için çok değerli.


NO COMMENTS

Leave a Reply